ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Διόνυσου Ζαγρέα αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη. Συνεδριάζει συνήθως σε μηνιαία βάση και είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας του:

Πρόεδρος – Έλενα Παπαδοπούλου

Αντιπρόεδρος – Λιάνα Χαλκιά

Γραμματέας – Έλενα Δημητρίου

Ταμίας – Πέτρος Κονόμου

Μέλος – Κώστας Δημητρίου

Μέλος – Λουκία Μουσουλιώτη

Μέλος – Μαρία Καρασούλα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Καθήκον του είναι να εποπτεύει τη λειτουργία του Διόνυσου Ζαγρέα και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πολύμνια Λευτέρη
Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος

POLYMNIA LEFTERI & ASSOCIATES LLC

t. +357 22 756300

f. +357 22 756302

e. lpolymnia@gmail.com

a. 14, Arch. Makarios III Avenue,
Mitsi Building 2, 2nd Flr, suite 8, 1065, Nicosia, Cyprus.